Các thành viên của chúng tôi

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Nguyễn Kim Cương - CEO - Founder

Điều sung sướng nhất trong cuộc đời là làm được những điều mà người khác cho rằng bạn không làm được!

Phan Như Thân - CTO - Founder

Dù bạn làm việc gì, hãy biến nó thành đam mê của bạn, hãy đốt cháy nó trong ngọn lửa đam mê của bạn.

Nguyễn Mai Phương - Business

Để thành công, trước tiên ta phải tin là mình có thể

Nguyễn Tất Đạt - Developer

Không có gì là không thể.Hãy cố gắng ta sẽ thấy nó không thực sự khó khăn như ta nghĩ.

Hồ Dung - Developer

Hơn thua là ở chính mình, hôm nay mình phải hơn mình hôm qua.

Phan Hiền - Developer

Hôm nay đầy rẫy những khó khăn, và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng. Nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.

Hoàng Huyền - Customer care

In any things, speak less and listen more.

Trần Thị Linh - Developer

Khi chưa bắt tay vào công việc, sự lo lắng chỉ làm cho con người ta mệt mỏi.

Nguyễn Trọng Trình - Developer

Love What You Do - Do What You Love

Hoàng Anh - Developer

We make a living by what we get, but we make a life by what we give.

Nguyễn Bình -

Lê Thùy Dung -